Subscriber Savings Code Inside — Save on Linen Fabrics Through March 13
 
Marcy Tilton Designer Fashion Fabrics
 
 
 
LICHEN CLOUD
 
 
100% Linen Woven — Chalet et Céci
 
 
KEY LIME
 
 
100% Linen Woven — Chalet et Céci
 
 
BLACK CLOUD
 
 
100% Linen Woven — Chalet et Céci
 
 
PORCELAIN
 
 
100% Linen Woven
 
 
WHITE CLOUD
 
 
100% Linen Woven — Chalet et Céci
 
 
ALMOST MIDNIGHT
 
 
100% Linen Woven
 
 
SLATE CLOUD
 
 
100% Linen Woven — Chalet et Céci
 
 
ROMANESCO
 
 
100% Linen Woven
 
 
NARA
 
 
100% Linen Woven
 
 
PEACHY LINEN
 
 
100% Linen Woven
 
 
TRACERY
 
 
100% Linen Woven
 
 
CERCULEAN
 
 
100% Linen Woven — Spirithouse
 
 
GREEN GINKOS
 
 
100% Linen Woven
 
 
ELECTRIC BLUE
 
 
100% Linen Woven
 
 
CELESTA
 
 
100% Linen Woven
 
 
AZTEC BLUE
 
 
100% Linen Woven
 
 
SIMONE
 
 
 Italian Linen/Cotton Woven
 
 
LIFE AQUATIC
 
 
100% Linen Woven
 
 
IMPRESSIONIST GARDEN
 
 
100% Linen Women
 
 
SCARLET
 
 
100% Linen Woven
 
 
DELFT
 
 
 Italian Linen/Cotton Woven
 
 
ARIANA
 
 
Embroidered 100% Linen Woven